Amgueddfa Treftadaeth Swtan

Datganiad Mawrth 2020:
NI FYDD SWTAN AR AGOR DROS Y PASG OHERWYDD Y CORONAVIRUS.

AMSEROEDD AGOR

Mae’r amgueddfa ar agor dyddiau Iau, Gwener, Sadwrn a Sul rhwng 12.00 (12yh) a 16.00 (4yh), gan gynnwys Dyddiau Gŵyl y Banc.

Bydd yr amgueddfa ar agor eleni (2020) fel â ganlyn :-

• Penwythnos Pasg - Ebrill 9 fed - 13 eg (Iau, Gwener, Sadwrn, Sul, Llun)
• Dydd Gwener Gwŷl y Banc Mai 8fed
• Tymor yr Hâf o Mai 21 hyd at ddiwedd Mis Medi 2020 Dydd Iau at Ddydd Sul gan gynnwys Gwyliau’r Banc.

Amser Agor Amser Cau
Dydd Iau 12.00 (12yh) 16.00 (4yh)
Dydd Gwener 12.00 (12yh) 16.00 (4yh)
Dydd Sadwrn 12.00 (12yh) 16.00 (4yh)
Dydd Sul 12.00 (12yh) 16.00 (4yh)

Prisiau Mynediad

Holl Oedolion £3.50
Consesiwn / Grŵp
Consesiwn ee Grwpiau wedi archebu / Aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol
£3.00
Plant (7 - 16) £1.00

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle, cysylltwch â Margaret Owen ar 01407 730186 neu ymholiadau@swtan.cymru

Mae modd i grwpiau ymweld â Swtan tu allan i’r oriau agor arferol trwy drefniant o flaen llaw.

#Nid yw Cyfeillion Swtan yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am dolenni tu allan i’n gwefan.

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
"Cyfeillion Swtan"
Dilwyn
Porth Swtan
Caergybi
Ynys Mon
LL65 4EY

Ffôn: 01407 730186

Ebost: ymholiadau@swtan.cymru

Facebook Twitter

Hawlfraint © 2018 Amgueddfa Werin Swtan. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd