Amgueddfa Treftadaeth Swtan

AMSEROEDD AGOR

Mae Bwthyn Swtan yn awr ar agor dros Tymor yr Hâf - o’r Sulgwyn tan ddiwedd Medi fel â ganlyn :

Dydd Llun : 12 - 4yp (os mae gwirfoddolwyr ar gael)
Dydd Mawrth : AR GAU
Dydd Mercher : 12 - 4yp (os mae gwirfoddolwyr ar gael)
Dydd Iau : 12 - 4yp
Dydd Gwener : 12 - 4yp
Dydd Sadwrn : 12 - 4yp
Dydd Sul : 12 - 4yp (os mae gwirfoddolwyr ar gael)

Mae’r Bwthyn yn dibynnu llawer ar wirfoddolwyr i agor ar rhai dyddiau ( gweler uchod) ac ymddiheurwn os nad oes neb ar gael.

Mae’r ardd a’r berllan a’r byrddau picnic ar gael.

Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth parod.

Mae croeso i chi adael unrhyw rodd yr hoffech ei roi ar gyfer cynnal a chadw’r Bwthyn yn y bocs casglu sydd tu mewn i’r giât. Bydd pob ceiniog yn help i gadw’r achos i fynd. Diolch.

Cyfeillion Swtan ( Friends of Swtan )

Cysylltwch â ni

Ebost: ymholiadau@swtan.cymru

Facebook Twitter

Hawlfraint © 2023 Amgueddfa Werin Swtan. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd