Amgueddfa Treftadaeth Swtan

Archif

Dianc o’r Amgueddfa !

Ar wahanol nosweithiau yn ystod Mis Tachwedd 2023, bu i 13 Tîm geisio Dianc o’r Amgueddfa ! Roedd 4 ymhob Tîm ar gyfartaledd, ac ar ôl eu cloi tu mewn i’r Bwthyn, roedd rhaid datrys nifer o gliwiau i ffeindio’r agoriad i ddianc ! A diolch i Jill a Paul, Maes Campio Ty Newydd Porth Swtan am drefnu a rhedeg y nosweithiau. Gwnaed elw ardderchog o £440.

 • Escape Night At The Museum
 • 111223-escape-night-at-the-museum-1
 • 111223-escape-night-at-the-museum-2
 • 111223-escape-night-at-the-museum-3
 • 111223-escape-night-at-the-museum-4
 • 111223-escape-night-at-the-museum-5
 • 111223-escape-night-at-the-museum-6

Noson Cwis

Diolch i bawb am gefnogi. Gwnaed elw ardderchog o £300 a diolch i Westy Driftwood am gynnal y noson.

 • Noson Cwis

Noson Cwis

Noson Cwis Hydref 19 yng Ngwesty Church Bay - diolch o galon i pawb am gefnogi. Gwnaed elw ardderchog o £307. Diolch i Alys y Cwis Feistr, Steff am y bwyd a Trish am y lleoliad.


Helfa Drysor yn y Car

Nos Wener 16 o Fehehin

Yr enillwyr oedd: The Red Devils o Landdeusant - llongyfarchiadau !

Gwnaed elw o £643 - DIOLCH !

helfa drysor
 • 220623-1
 • 220623-2
 • 220623-3
 • 220623-4
 • 220623-5
 • 220623-6

Y Brodyr Magee a Gwen


Diolch i’r Gymuned

Diolch i’r gymuned rhoi pryd o sglodion a pysgodyn i aelodau Clwb y Pensiynwyr lleol.

 • 030423-1
 • 030423-lrg-2
 • 030423-lrg-03
 • 030423-lrg-04
 • 030423-lrg-05
 • 030423-lrg-06
 • 030423-lrg-07
 • 030423-lrg-08
 • 030423-lrg-09
 • 030423-lrg-10
 • 030423-lrg-11
 • 030423-lrg-12
 • 030423-lrg-13
 • 030423-lrg-14
 • 030423-lrg-15

Diolch i’r Gymuned

Diolch i’r gymuned trwy rhoi Te Prynhawn i aelodau Clwb yr Odyn. Diolch i Caroline Caffi Stesion Llannerchymedd am eu paratoi. A diolch i Medrwn Môn a Cyngor Sir Ynys Môn am y cyllid.

 • 030423-lrg-1
 • 030423-lrg-2
 • 030423-lrg-3
 • 030423-lrg-4

Dathlu’r Nadolig Fictoriaid 2022

 • 10
 • 1
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Noson Caws a Gwin - Sadwrn 10/09/2022

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Diwrnod Agored i ddathlu Nadolig Fictoraidd

Diwrnod Agored i ddathlu Nadolig Fictoraidd - Dydd Sadwrn, Rhagfyr 1af 2019.

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf


Noson codi arian i Swtan

Noson codi arian i Swtan yng Nghlwb Golff Porth Llechog gyda’r grwp “Monswn” a DJBen - Nos Wener, Medi 13, 2019.


Project enwi caeau yn Ysgol Rhydyllan.

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Gwyl Haf

Dydd Mercher, Mehefin 5ed am 4pm - Project enwi caeau etc yn Ysgol Rhydyllan cliciwch yma

Dydd Mercher, Mehefin 19fed am 6pm - Project enwi caeau etc yn Ysgol Rhydyllan cliciwch yma

Cysylltwch â ni

Ebost: ymholiadau@swtan.cymru

Facebook Twitter

Hawlfraint © 2023 Amgueddfa Werin Swtan. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd